วิดพื้นไม่ขึ้น

วิดพื้นไม่ขึ้น ทำอย่างไร?

เทคนิคการวิดพื้นจากทำไม่ได้เลยจนทำได้ 100 ครั้ง โดยใช้ body-weight ที่มีประสิทธิภาพมากๆ ที่ใช้พัฒนาความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อส่วนบน