burn

My Top 3 Ab Exercises To Burn Fat Fast Using Weights

My Top 3 Ab Exercises To Burn Fat Fast Using Weights 0:54 – #1: Cable Crunches – 3 Sets x 12 Reps
2:17 – *Modified Home Version: Weighted Behind-The-Neck Sit-Ups – 3 Sets x 12 Reps

เพิ่มกล้ามเนื้อ

เพิ่มกล้ามเนื้อคุณกับโปรแกรม Build by the Block (Full body)

เพิ่มกล้ามเนื้อคุณกับโปรแกรม Build by the Block (Full body) จุดเด่นหนึ่งของการฝึกในลักษณะของ Full Body Workout นั่นก็คือ การฝึกทุกส่วนในโปรแกรมนั้น ทำให้คอนเซป หรือแนวคิดในการฝึกในมีวงรอบที่จบในหนึ่งวัน ต่างกับการฝึกแบบ Split หรือ การแยกฝึกอื่นๆที่ต้องฝึกมากกว่า 1 วันขึ้นเพื่อให้ครบวงรอบของรูปแบบการฝึกนั้นๆ

5 ท่าฝึกกล้าม ท้อง

5 ท่าฝึกกล้ามท้อง ทำได้ง่ายๆจากที่บ้าน

5 ท่าฝึกกล้ามท้อง ทำได้ง่ายๆจากที่บ้าน การฝึกด้วยท่า Crunch เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้าราบลงบนพื้น นำมือมาประสานกันไว้ที่ท้ายทอย วางเท้าสองข้างห่างกันประมาณหัวไหล่ ตั้งเข่าชันขึ้นมา เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Crunch

เทคนิคการเล่นเวทด้วยการนับเซต การออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งจะช่วยส่งผลดีต่อระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย กระตุ้นให้กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพและสร้างขึ้นมาใหม่

เทคนิคการเล่นเวทด้วยการนับเซต

เทคนิคการเล่นเวทด้วยการนับเซต การออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งจะช่วยส่งผลดีต่อระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย กระตุ้นให้กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพและสร้างขึ้นมาใหม่

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าฟิตเนสครั้งแรก

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าฟิตเนสครั้งแรก

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าฟิตเนสครั้งแรก สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้าฟิตเนส หรือยิมครั้งแรก เชื่อว่าคงมีความสับสนพอดูเพราะไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี

โปรแกรมคำนวนสารอาหาร

โปรแกรมคำนวนสารอาหารที่เหมาะกับคุณ

โปรแกรมคำนวนสารอาหารที่เหมาะกับคุณหนึ่งในคำถามที่มักจะถามกันบ่อยมากๆก็คือ เป้าหมาย เพิ่ม/ลด/น้ำหนักคงที่ หนักเท่านั้น สูงเท่านี้ ต้องกินอาหารยังไงบ้าง แคลลอรี่เท่าไหร่

oblique-abdominals-function

มัดกล้ามเนื้อที่ควรรู้ EP2

มัดกล้ามเนื้อที่ควรรู้ EP2 กล้ามเนื้อไหล่มีหลักๆ 3 มัด หน้า/กลาง/หลัง ใครอยากมีไหล่ใหญ่ สมส่วนก็ต้องใส่การฝึกไหล่ เช่น shoulder press, front raise ไว้ในโปรแกรมการฝึกด้วย