warm up

5 นาที สำหรับ Warm Up เพื่อผลดีที่สุดการเผาไหม้ไขมันสำหรับ

Warm Up หรือการอุ่นเครื่อง วอร์มร่างกายก่อนออกกำลังกาย ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ

ยิ่งต้องออกกำลังกายที่ต้องขยับร่างกายมาก อย่างการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ เรายิ่งต้องใส่ใจเรื่องการวอร์มร่างกายก่อนเสมอ เพราะการวอร์มร่างกาย จะช่วยยืดเส้นยืดสาย เตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมต่อการออกกำลังกาย และยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้ด้วยนะ เพราะฉะนั้นเรามาวอร์มอัพไปพร้อมกันเลย

00:33 – คุณต้องกระตุ้นร่างกาย เพื่อให้ร่างการตอบสนอง ช่วยป้องกันการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกาย

01:26 – การวอร์มอัพสามารถเพิ่มพลัง ระหว่างการออกกำลังกาย จะช่วยยืดเส้นยืดสาย


01:37 – ใช้เวลา 5 นาทีอุ่นเครื่องประจำ

ท่า ในการ warmup

warm up
warm up

Exercise #1 – 1:51 – Bird Dogs
Exercise #2 – 3:59 – Downward Dog Variation
Exercise #3 – 5:51 – Dead Bug
Exercise #4 – 8:33 – Side Lunge With A Kick

warm up
warm up

ถ้าได้ทำมัน – มันง่ายจริงๆและใช้เวลาเพียง 5 นาทีในช่วงเริ่มต้นของการออกกำลังกายของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายและจิตใจของเราจะถูกนำมาใช้พลังงาน ทั้งหมดและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ของการออกกำลังกายของเรา

warm up
warm up
warm up
warm up