60

เล่นกล้ามแบบ NEGATIVE REPS

เล่นกล้ามแบบ NEGATIVE REPS ฟิตเนส แนะนำวิธีการเล่นฟิตเนสเบื้องต้น NEGATIVE REPS คือ ลักษณะของเทคนิคที่ใช้เมื่อตอนจำนวนครั้งท้ายๆ

49

การเล่นกล้ามอก อกบน อกกลาง และอกล่าง

การเล่นกล้ามอก อกบน อกกลาง และอกล่าง ฟิตเนส แนะนำวิธีการเล่นฟิตเนสเบื้องต้น กล้ามเนื้อหน้าอกนั้น เป็นกล้ามเนื้อที่หนุ่มสาวชาวฟิตอยากได้อยากมี เพราะการมีกล้ามหน้าอกที่สวยได้รูปนั้น สามารถช่วยพัฒนาให้รูปร่างและบุคลิกภาพของคุณดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม