f-ball-leg-curl-start

ท่า Ball Leg Curl

f-ball-leg-curl-start
f-ball-leg-curl-start
f-ball-leg-curl-finish
f-ball-leg-curl-finish
f-ball-leg-curl-start
f-ball-leg-curl-start
f-ball-leg-curl-finish
f-ball-leg-curl-finish

ท่า Ball Leg Curl การออกกำลังกาย ท่าพื้นฐาน การออกกำลังกาย ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

MAIN MUSCLE WORKED : Hamstrings
OTHER MUSCLE WORKED :
EQUIPMENT : Other
MECHANICS TYPE : Isolation

การออกกำลังกาย ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

นอนหงาย แนบหลังให้ชิดกับพื้น ขาเหยียดตรง วางไว้บน Fitness ball กดส้นเท้าลงบนบอล ยกสะโพกให้ลอยจากพื้น เป็นแนวตรงไปจนถึงลำตัว ออกแรงงอขาเข้ามา จนขาทำมุม 90 องศา หรือ มากกว่านั้น แล้วเหยียดขาออกไป โดยสะโพกลอยจากพื้นตลอดเวลา ทำจนครบจำนวนที่กำหนด การออกกำลังกาย ท่าพื้นฐาน

การฝึกด้วยท่า Exercise Ball Leg Curl เริ่มต้นจากการนอนคว่ำลงบนเบาะ ใช้ข้อศอกทั้งสองตั้งขึ้น เพื่อทรงตัว กางขาทั้งสองข้างออก ใช้เท้าหนีบ Exercise Ball เอาไว้ จากนั้นยกให้ Exercise Ball ลอยขึ้นจากพื้น เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Exercise Ball Leg Curl
1.เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังขา เพื่อดึง Exercise Ball เข้าหาก้น ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังขาออก ลด Exercise Ball ลง เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง