การเล่นฟิตเนสและการกินอาหารเสริม อย่างไรไห้ถูกวิธี เพื่อรางกาย

การเล่นฟิตเนสและการกินอาหารเสริม

การเล่นฟิตเนสและการกินอาหารเสริม อย่างไรไห้ถูกวิธี เพื่อรางกาย

เล่นฟิตเนสอย่างไรให้ได้ผล การไปเล่นฟิตเนสนั้น ก็แค่ไปวิ่งๆ โยกๆ ตามเครื่องต่างๆ โดยหารู้ไม่ว่า จริงๆ แล้ว การออกกำลังกายให้ได้ผลนั้น นอกจากระยะเวลาในการเล่นต่อครั้งที่ต้องเหมาะสมแล้ว

กินอย่างไรให้มีกล้าม?

ถึงแม้ว่าคุณจะกินอาหารตามหลักโภชนาการแบบเป๊ะๆ แต่คุณอาจจะลืมสังเกตไปว่าปริมาณและสัดส่วนโปรตีนที่คุณกินในแต่ละวันนั้นพอกับความต้องการของร่างกายที่จะสามารถนำโปรตีนไปสร้างกล้ามเนื้อได้หรือไม่?

เพิ่มกล้ามเนื้อเริ่มจากการวอร์มร่างกาย อาจจะใช้ลู่วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ประมาณ 15 – 30 นาที เพื่อกระตุ้นให้หัวใจได้ทำงานดีขึ้น ช่วงเวลานี้ ท่านจะรู้สึกได้ว่า เหงื่อจะเริ่มออก โดยเฉพาะในช่วง 5 นาทีแรก บางคนอาจจะรู้สึกว่าหายใจไม่ทัน ต้องหายใจทางปากแทน อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ

เนื่องจากว่าหัวใจต้องสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย ซึ่งปกติคนทั่วไป มักจะหายใจสั้นๆ ทำให้ได้รับออกซิเจนได้น้อย การที่เราให้อัตราเต้นของหัวใจทำงานเร็วขึ้น ก็เป็นการออกกำลังให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง และสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นด้วย

อาจจะใช้ลู่วิ่ง การปั่นจักรยาน รวมไปถึงอุปกรณ์ประเภท Cross Training ต่าง ที่สำคัญคือ ระยะเวลาในการออกกำลังควรจะใช้ประมาณ 30 – 60 นาที เพราะหากน้อยกว่า 30 นาที จะเป็นเพียงแค่การวอร์มร่างกายเท่านั้น ภายใน 30 นาทีแรก พลังงานต่างๆ ที่เราใช้ไป จะเป็นการเอาคาร์โบไฮเดรตในวันนั้นที่เราทานเข้าไปมาใช้ ดังนั้นหากต้องการให้ร่างกายดึงเอาไขมันมาใช้ ต้องออกกำลังกายนานกว่า30 นาทีขึ้นไป

คุมอาหารสำคัญ 80%’

กินถึงแล้วต้องรู้จักควบคุมอาหารด้วย!!! หรือเรียกได้ว่าเปลี่ยนมากินอาหารสไตล์ของผมแล้วกันครับ เพราะการกินมีความสำคัญต่อการสร้างซิกแพคมากถึง 80% ซึ่งหลักสำคัญคือ ‘การเลือกกิน’ คุณต้องไม่นำไขมันไม่ดีเข้าสู่ร่างกาย เน้นกินอาหารที่ให้ประโยชน์

การเล่นฟิตเนสและการกินอาหารเสริม อย่างไรไห้ถูกวิธี เพื่อรางกายแหล่งโปรตีนที่ผมเลือกกิน เช่น เนื้อไก่ ไข่ เนื้อปลา กุ้ง และกินเวย์โปรตีนเป็นอาหารเสริมควบคู่ไปด้วย แต่จะเน้นไปที่การกินอาหารหลักให้ถึงมากกว่า ส่วนเวย์โปรตีนนั้นผมจะกินแค่มื้อเช้าและหลังการเทรนนิ่ง เนื่องจากร่างกายของเราต้องการสารอาหารที่ดูดซึมไวเพื่อนำไปใช้สำหรับการสร้างกล้ามเนื้อให้เร็วขึ้นนั่นเอง